info-opto.com
InnehållIndex

Språk

Ryggmuskelns

Ryggmuskelns

Ögonmuskler hänvisa till sex extraocular muskler: medial rectus, lateral rectus, överlägsen rectus, underlägsen rectus, överlägsen sneda och obliquus inferior. Dessa extraocular muskler hjälper till att kontrollera ögonrörelser.

Medial rectus gör ögat röra sig inåt eller mot näsan. Lateral rectus gör ögat ut mot kanten, eller bort från näsan. Överlägsen rectus gör ögat röra sig uppåt, eller mot näsan, eller inåt. Inferior rectus gör ögat röra sig nedåt, eller bort från näsan, eller inåt. Överlägsen sned gör ögat röra sig inåt eller mot näsan, eller nedåt eller utåt. Obliquus inferior gör ögat ut mot kanten, eller bort från näsan, eller uppåt, eller passiv.

Tarot information  - Sol
Bibel visdom - Liv attityd