info-opto.com
InnehållIndex

Språk

Epiretinal membran

Epiretinal membran

Epiretinal membran hänvisar till tunna fibrös vävnad skikt, som täcker näthinnan ytan. Epiretinal membranet kan orsaka näthinnan skrynkling. Detta inträffar ofta efter 50 års ålder.

På grund av åldrande, glaskroppen gradvis krymper, kan immunsystemet för att skydda näthinnan - detta kan leda till att fibermaterialet membranet att växa. Detta tenderar att göra näthinnan skrynkling och orsakar suddig eller förvrängd syn. Följande sjukdomar kan också orsaka näthinnan skrynkling: uveit, diabetesretinopati, näthinneavlossning, ögonskador.

Epiretinal membran kan också orsaka vaskulär läckage eller retinala ödem. Om situationen är svår, eller ser dåligt, kan membran-peeling kirurgi användas för att avlägsna den fibrösa membranet.

Hälsosam kost  - Barn kost
Hårvård - Kvinnliga mönster skallighet