info-opto.com
InnehållIndex

Språk

Glaukom

Glaukom

Om ögat vätska trycket ökar för mycket, får vätsketrycket orsakar glaukom kan uppträda. Den ökade vätsketryck (även kallad intraokulärt tryck) kan skada synnerven. Eftersom synnerven används för att sända signaler till hjärnan, något synnerven skador kan leda till synförlust.

Glaukom tenderar att vara genetiska, och det kan inte ha tidiga symptom. Ögonskador eller allvarlig ögoninfektion kan också orsaka glaukom. Om högt tryck i ögat fortsätter att skada synnerven, kan bestående blindhet inträffa så småningom.

Regelbundna ögonundersökningar kan hjälpa till att diagnostisera glaukom. Om du är över 40 år, eller din familj har en grön starr historia bör du rådfråga ofta en ögonläkare (minst vartannat år).

Hälsosam kost  - Fettsnål matlagning
Hårvård - Långt hår kamning