info-opto.com
InnehållIndex

Språk

Glaukom typer

Glaukom typer

När intraokulära trycket blir för högt, kan glaukom förekomma. Detta beror, ögat vätska kanalen blir smal, men ögat vätska (även kallad kammarvatten) fortsätter att öka.

Öppenvinkelglaukom (kallas ibland vidvinkelglaukom), är den vanligaste glaukom. Detta glaukom typ verkar ha normala ögats strukturer, men ögat vätska inte kan smidigt gå igenom trabekelverket.

Trångvinkelglaukom (även kallad grön starr), är en annan typ. Detta glaukom är mindre vanligt, men det kan orsaka en plötslig ökning tryck i ögat. Eftersom iris och hornhinnan bilda en liten vinkel, blir ögat vätska kanal för smal, vilket gör att ögat vätska blockering.

Skelett och leder - Muskuloskeletala terapi
Tarot information  - Riddare av pentacles