info-opto.com
InnehållIndex

Språk

Ectopia lentis

Ectopia lentis

Ectopia lentis hänvisar till kristallina linsen förskjutningen - den kristallina linsen utanför dess normala position. Detta gör kristallina linsen blir ur led eller fritt flytande, i glaskroppen eller i främre kammaren, eller på näthinnan.

Ectopia lentis är en sällsynt sjukdom, och det är ofta på grund av traumatiska skador. Ektopisk lentis kan vara genetisk. Till exempel kan Marfans syndrom kan ibland ektopisk lentis. Följande okulär sjukdomar kan också leda till ektopisk lentis: kongenitalt glaukom, retinitis pigmentosa, hypermature katarakt, hög myopi.

Ectopia lentis ofta orsakar minskad eller nedsatt syn. Om orsaken är medfödd, kan amblyopi förekomma.

Bibel visdom - Dop och befrielse
Hudvård - Anti-aging tips