info-opto.com
InnehållIndex

Språk

Central seröst retinopati

Central seröst retinopati

Central seröst retinopati hänvisar till följande situation: under näthinnan påverkar den ackumulerade vätskan centrala makula, som orsakar dimsyn eller synskada.

De vanligaste symtomen kan vara: micropsia vision, snedvriden syn, centrala skotom, ökande översynthet. Symtomen försvinner normalt inom några veckor. Dock kan vissa patienter ha upprepningar.

Central seröst retinopati beror ofta på pigmentepitel läckage. Den verkliga orsaken är okänd. Men extrem stress eller använda steroider verkar vara den höga riskfaktorer. Fluoresceinangiografi kan användas för att effektivt identifiera läckage poäng.

Bibel visdom - Om den mänskliga naturen
Hudvård - Ekologiska ingredienser