info-opto.com
InnehållIndex

Språk

Gula hål

Gula hål

Gula fläcken ligger i näthinnan centrum, hjälper det att ge tydliga centrala seendet. Macular hål hindra gula fläcken normala funktion och kan orsaka centrala synbortfall.

Macular hål uppstår ofta på grund av åldrandet (efter 60 års ålder). Macular hål uppstår ofta gradvis, och de tidiga symtom är obetydlig snedvridning eller suddighet. Följande faktorer kan också orsaka macular hål: hög myopi, makulaödem rynka, diabetesretinopati eller ögonskador.

Macular hål orsaka suddig eller förvrängd centrala seendet. Om den inte behandlas, kan också leda till näthinneavlossning. Vissa macular hål kan läka automatiskt och kräver ingen behandling, men i många fall är operation nödvändig för att förbättra synen.

Hälsosam kost  - Viktminskning kunskap
Hårvård - Blandade hårtyp