info-opto.com
ZawartośćIndeks

Język

Centralny surowiczy retinopatii

Centralny surowiczy retinopatii

Central surowiczy retinopatii odnosi się do następującej sytuacji: pod siatkówki, zgromadzonych płynów wpływa na centralny plamki, powodując zaburzenia widzenia lub zaburzenia widzenia.

Typowych objawów należą: widzenie micropsia, zniekształcone widzenie, mroczki centralne, zwiększając nadwzroczność. Objawy zwykle ustępują w ciągu kilku tygodni. Jednak u niektórych pacjentów może mieć nawroty.

Central surowiczy retinopatii jest często z powodu przecieku nabłonka barwnikowego. Prawdziwa przyczyna jest nieznana. Ale skrajnego stresu lub przy użyciu sterydów wydają się być wysokie czynniki ryzyka. angiografii fluoresceiny mogą być wykorzystywane do skutecznego zidentyfikowania punktów wycieków.

Kości i stawów - Zwyrodnienie stawów
Tarot informacji  - Księżyc