info-opto.com
ZawartośćIndeks

Język

Niedowidzenie

Niedowidzenie

Gdy oczy nie może skupić się na ten sam obraz, niedowidzenie może się zdarzyć - ta nazywana jest także zez. Niedowidzenie często zdarza się w dzieciństwie, i zazwyczaj dotyczy tylko jednego oka.

Jeżeli oko jest bardzo krótkowzroczne, niedowidzenie może wystąpić, ponieważ mózg ignoruje często zamazane obrazy. Inne czynniki, takie jak zaćma, przedwczesnego porodu lub niskiej masy urodzeniowej, może również powodować niedowidzenie.

Gdy jedno oko jest słabsze, a drugie oko jest silniejszy. Mózgu, zazwyczaj wykorzystuje się mocniejsze oko, ale nie brać pod uwagę słabsze oko. To sprawia, że silniejsze oko do opracowania dobrego widzenia, a słabsze oko złej widoczności. Wczesne rozpoznanie i leczenie często odwróć niedowidzenie.

Kości i stawów - Glenoid szkody labrum
Tarot informacji  - Dziesięć różdżki