HemsidaInnehållIndex

Språk

Ögat iris

Ögat iris

Iris hänvisar till ögats färgade struktur. Iris innehåller två skikt: iris pigmentepitel (det innersta skiktet), iris stroma (det yttersta lagret). Dessa strukturella skikt innehåller pigment celler, som bidrar till att syntetisera pigment eller melanin.

Iris kan reglera ljuset. Den muskelvävnad hjälpa iris eleven att tygla eller vidgas, för att kontrollera ljuset. I pigmentceller hjälpa till att bestämma ögats färg.

Leder dock en skadad eller defekt iris ofta till försämrad syn. Om iris inte kan kontrollera ljuset, för mycket eller för mindre ljus kommer in i ögat - detta gör att ögat inte kan fokusera på målbilden. Den gemensamma iris sjukdomar innefattar: irit, uveit, aniridi, iris coloboma.