HemsidaInnehållIndex

Språk

Kammarvatten

Kammarvatten

Kammarvattnet är ögats klar vätska som innehåller vatten (99%), proteiner, joner, ascorbate, glukos och laktat. Detta flytande ämne kan ge viktiga näringsämnen, och den kan också hålla rätt intraokulärt tryck - det hjälper ögat att hålla sin form.

Det ciliarkroppen kan utsöndra kammarvattnet. Kammarvattnet rinner genom ögats kristallina linsen och iris, sedan kommer hit i främre kammaren, och slutligen rinner genom trabekelverket. Denna process kan kammarvattnet näring ögats kristallina lins och hornhinna.

Kammarvattnet bidrar till att upprätthålla korrekta intraokulära trycket. Om det intraokulära trycket är för högt, kan grön starr uppstå, vilket medför syn förlust. Trabekelverket defekter eller utplånande kan ofta ge upphov till felaktiga intraokulärt tryck.