HemsidaInnehållIndex

Språk

Uveit

Uveit

Uveit hänvisar till uveal inflammation eller svullnad. Uveal är ögats mitt lager, som innehåller iris, ciliarkroppen och åderhinnan. Uveal: s primära uppgift är att ger blodtillförsel, särskilt på näthinnan.

Uveit kan påverka ett eller båda ögonen. Dess symptom kan utvecklas snabbt, och att de ofta är: dimsyn, flytande visuella fläckar, ljuskänslighet, röda ögon eller ögonsmärta. Uveit har två former: främre uveit och bakre uveit.

Följande faktorer kan orsaka uveit: ögoninfektion, ögonskador, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, olika autoimmuna sjukdomar. Men i många fall är uveit orsaken okänd.