HemsidaInnehållIndex

Språk

Irit

Irit

Irit, även känd som främre uveit, hänvisar till iris inflammation. Om ciliarkroppen också inflammerad kallas det iridocyklit.

De vanligaste symtomen är: rodnad i ögat, ögonsmärta, överdriven tårar, dimsyn eller huvudvärk. Irit kan också leda till glaukom eller katarakt och orsaka synnedsättning.

Plötslig trauma eller skador kan orsaka iris inflammation - detta kallas traumatisk irit. Följande systemiska sjukdomar kan orsaka irit: sarkoidos, tuberkulos, psoriasis, ankyloserande spondylit, reumatoid artrit, och så vidare. Vissa smittsamma sjukdomar (t.ex. syfilis, herpes simplex, herpes zoster, etc.) kan också leda till irit.