HemsidaInnehållIndex

Språk

Makuladegeneration

Makuladegeneration

Makula är den centrala delen av näthinnan. Om makula försämras, kan den skada näthinnan (ljuset avkänning nervvävnad), vilket leder till svår synnedsättning. Makuladegeneration är vanliga bland äldre. Äldre vuxna (ålder 60 +) är mer benägna att makuladegeneration.

Makuladegeneration ofta kännetecknas av: drusen eller onormala blodkärl (sk chorioidal kärlnybildning). Dessa drusen eller onormala blodkärl, kan leda till atrofi eller vävnadsdöd, orsakar mörkläggning eller snedvrida syn.

Makuladegeneration är främst åldersrelaterad, men det kan också vara ärftlig. Rökning är en annan riskfaktor. Regelbunden synundersökning kan bidra till upptäckten av makuladegeneration.