HemsidaInnehållIndex

Språk

Frätskador

Frätskador

Kemikalier kan leda till kemisk öga brännskador och orsaka ögonbesvär, eller i vissa fall svåra brännskador ögat. Kemiska brännskador kan skada ögats hornhinna, som orsakar grå starr, glaukom eller blindhet. Frätskador vanligtvis kräver akut ögat tvätta eller akut medicinsk vård.

Frätskador vanligtvis följande typer: alkali brännskador, syra brännskador, kemiska irriterande. Alkaliska kemikalier kan tränga in i ögats yta, och orsaka svåra skador på hornhinnan. Följande produkter innehåller oftast alkaliska kemikalier: gödselmedel, rengöringsmedel, gips, cement.

Surt brännskador beror oftast på följande syror: svavelsyra, svavelhaltiga, saltsyra, salpetersyra, ättiksyra, kromsyra och fluorvätesyra. Många rengöringsmedel kan innehålla syror eller irriterande kemikalie.