HemsidaInnehållIndex

Språk

Hyphema

Hyphema

Hyphema är följande situation: ögats främre kammare är blödning, ofta på grund av ögat trauma eller olyckor. Hyphema är en medicinsk nödsituation och kräver omedelbar läkarvård.

Hyphema har i regel följande symtom: ögonsmärta, blödningar, blodpropp, fotofobi, dimsyn. Om intraokulära trycket ökar, eller om blödningen nytt inträffar, kan patienten behöva läggas in på sjukhus.

Under behandlingen ska patienten inte åtaga sig någon ansträngande aktivitet. Istället behöver patienten vila i sängen. Patienten bör också undvika acetylsalicylsyra, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller artrit mediciner, eftersom dessa läkemedel kan främja blödning.