HemsidaInnehållIndex

Språk

Främmande föremål

Främmande föremål

Främmande föremål kan lätt komma in i ögonen, orsakar ögonbesvär eller skada. Damm, sand, skräp och andra partiklar är vanliga exempel. Dessutom, höghastighetsbearbetning, slipning eller hamra kan generera små metall skärvor, och dessa fragment av metall är mycket farliga.

När främmande objekt kommer in i ögat, kan de i bindhinnan, eller i hornhinnan. Använd inte händerna för att gnugga ögat. Om främmande föremål är små, såsom ögonfransar eller sand, med hjälp av ögat blinkar och tårar, ögat själv kan rinna ut dessa främmande föremål.

I vissa situationer, försök försiktigt skölja ögat - det kan spola ut främmande föremål. I svåra fall, t.ex. större främmande föremål eller fragment av metall, försök inte något omedelbart åka till närmaste akutmottagning.