StartpaginaInhoudIndex

Taal

OogNetvlies

OogNetvlies

Het netvlies is het eye's multi-layered zintuiglijke weefsel. Wanneer het licht langs de lens van het oog, zal het beeld worden weergegeven op het netvlies. Het netvlies zet het beeld om visuele signalen - deze signalen zullen reizen via de optische zenuwen, en vervolgens de hersenen bereiken.

Het netvlies heeft een rijke bloedtoevoer, en het bevat neuron met elkaar verbonden lagen. Sommige neuronen kunnen voelen weinig licht, terwijl andere neuronen kunnen fel licht gevoel. Het netvlies verwerkt deze neurale signalen en doorgeven aan de hersenen.

Retinale problemen vaak leiden tot ernstige gezichtsstoornissen. De gemeenschappelijke netvlies ziekten kunnen zijn: netvlies loslating, macula-degeneratie, maculaire gaten, diabetische retinopathie, epiretinal membranen, centrale sereuze retinopathie, oculaire tumoren.